item: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za item: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] SAMOST

II.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] PRIS COM (when listing)

Individual translation pairs

Prevodi za item: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

item: v slovarju PONS

Prevodi za item: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
I as in Isaac Brit, I as in Item Am, I for Isaac Brit, I for Item Am (on telephone)

Prevodi za item: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

item: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

I as in Isaac Brit, I as in Item Am, I for Isaac Brit, I for Item Am (on telephone)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文