items: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za items: v slovarju angleščina»francoščina

I.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] SAMOST

II.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] PRIS COM (when listing)

Individual translation pairs

items: v slovarju PONS

Prevodi za items: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
lot m

Prevodi za items: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

items: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文