justice v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za justice v slovarju angleščina»francoščina

justice [Brit ˈdʒʌstɪs, Am ˈdʒəstəs] SAMOST

glej tudi Supreme Court, Supreme Court

justice v slovarju PONS

Prevodi za justice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
punitif(-ive)

Prevodi za justice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

justice Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文