keeping v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za keeping v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.keeping [Brit ˈkiːpɪŋ, Am ˈkipɪŋ] SAMOST (custody)

III.keep <prét, part passé kept> [Brit kiːp, Am kip] GLAG nepreh.

glej tudi clear

III.clear [Brit klɪə, Am ˈklɪr] PRIS (away from)

III.keep up GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb] up) (maintain awake)

I.keep to GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep to [sth]) (stick to)

II.keep to GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb to [sth]) (cause to remain on)

III.keep to GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] to) (restrict)

I.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] SAMOST

II.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] PRID attr

I.keep under GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb] under)

III.keep off GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] off, keep off [sth])

IV.keep off GLAG [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb off [sth]) (cause to refrain from)

Prevodi za keeping v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

keeping v slovarju PONS

Prevodi za keeping v slovarju angleščina»francoščina

keeping Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文