kidding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za kidding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] GLAG preh. inf

III.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] GLAG nepreh. (tease)

Prevodi za kidding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kidding v slovarju PONS

Prevodi za kidding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za kidding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kidding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文