kill v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za kill v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. kill (cause to die):

Individual translation pairs

Prevodi za kill v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

kill v slovarju PONS

Prevodi za kill v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za kill v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

kill Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文