king v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za king v slovarju angleščina»francoščina

king-sized [Brit ˈkɪŋsʌɪzd, Am ˈkɪŋˌsaɪzd], king-size [ˈkɪŋsaɪz] PRID

king v slovarju PONS

Prevodi za king v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za king v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

king Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文