knocked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za knocked v slovarju angleščina»francoščina

I.knock back GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock back [sth], knock [sth] back)

I.knock about GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around GLAG inf (knock about)

II.knock about GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around GLAG inf (knock about [sth])

III.knock about GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around GLAG inf (knock [sb] about) inf

IV.knock about GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] inf, knock around GLAG inf (knock [sth] about)

II.knock off GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] off, knock off [sb/sth])

I.knock out GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] out, knock out [sb/sth])

I.knock down GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] down, knock down [sb/sth])

I.knock in GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sth] in, knock in [sth])

I.knock over GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock [sb/sth] over, knock over [sb/sth])

knock over person, animal, vehicle, force person, animal, object:

I.knock into GLAG [Brit nɒk -, Am nɑk -] (knock into [sb/sth])

knocked v slovarju PONS

Prevodi za knocked v slovarju angleščina»francoščina

I.anti-knock [ˌæntɪˈnɒk, Am ˈænt̬ɪˈnɑ:k] SAMOST no pl

II.anti-knock [ˌæntɪˈnɒk, Am ˈænt̬ɪˈnɑ:k] PRID

knocked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文