laced v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za laced v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

strait-laced [Brit streɪtˈleɪst, Am ˌstreɪtˈleɪst] PRID

lace → lace up

glej tudi lace up

II.lace up GLAG [Brit leɪs -, Am leɪs -] (lace [sth] up, lace up [sth])

Prevodi za laced v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laced v slovarju PONS

Prevodi za laced v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za laced v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laced Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文