ladies' v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ladies' v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.lady <pl ladies> [Brit ˈleɪdi, Am ˈleɪdi] SAMOST

1. lady (woman):

dame ž
his young lady dated
sa bonne amie dated
your good lady dated
votre dame dated
my old lady inf
look here, lady inf!

glej tudi Knight/Dame

Individual translation pairs

Prevodi za ladies' v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ladies' v slovarju PONS

ladies' Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文