lady v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lady v slovarju angleščina»francoščina

I.lady <pl ladies> [Brit ˈleɪdi, Am ˈleɪdi] SAMOST

1. lady (woman):

glej tudi Knight/Dame

lady v slovarju PONS

Prevodi za lady v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lady v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lady Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文