lag v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lag v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.lag <part prés lagging; prét, part passé lagged> [Brit laɡ, Am læɡ] GLAG preh.

I.lag behind GLAG [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind)

II.lag behind GLAG [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind [sb/sth])

Prevodi za lag v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lag v slovarju PONS

Prevodi za lag v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lag v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lag Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lag iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za lag v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文