landscape v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za landscape v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.landscape [Brit ˈlan(d)skeɪp, Am ˈlæn(d)ˌskeɪp] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za landscape v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

landscape v slovarju PONS

Prevodi za landscape v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za landscape v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文