larger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za larger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

extra-large [Brit ˌɛkstrəˈlɑːdʒ, Am ˌɛkstrəˈlɑrdʒ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za larger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

larger v slovarju PONS

Prevodi za larger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
bac m

Prevodi za larger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

larger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文