lasting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lasting v slovarju angleščina»francoščina

lasting [Brit ˈlɑːstɪŋ, Am ˈlæstɪŋ] PRID

lasting v slovarju PONS

Prevodi za lasting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lasting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lasting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文