latest v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za latest v slovarju angleščina»francoščina

I.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] PRID superl

latest → late

II.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] ZAIMEK

III.latest [Brit ˈleɪtɪst, Am ˈleɪdɪst] PRID (most recent)

glej tudi late

1. late (after expected time):

2. late (towards end of day, season, life etc):

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

1. late (after expected time):

2. late (towards end of day, season, life etc):

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

Individual translation pairs

latest v slovarju PONS

Prevodi za latest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi late

Individual translation pairs

Prevodi za latest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

latest Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文