laughed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za laughed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. laugh (source of amusement):

to do sth for a laugh inf
what a laugh inf! iron

I.laugh off GLAG [Brit lɑːf -, Am læf -] (laugh [sth] off, laugh off [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za laughed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laughed v slovarju PONS

Prevodi za laughed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za laughed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
laisse(z)-moi rire! iron

laughed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文