leading v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za leading v slovarju angleščina»francoščina

leading v slovarju PONS

Prevodi za leading v slovarju angleščina»francoščina

leading Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文