league v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za league v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi rugby league

league v slovarju PONS

Prevodi za league v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za league v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

league Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文