leap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za leap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.leap <prét, part passé leapt, leaped [liːpt, lept] > [Brit liːp, Am lip] GLAG preh.

III.leap <prét, part passé leapt, leaped [liːpt, lept] > [Brit liːp, Am lip] GLAG nepreh.

leap around GLAG [Brit liːp -, Am lip -], leap about GLAG

I.leap at GLAG [Brit liːp -, Am lip -] fig (leap at [sth])

leap in GLAG [Brit liːp -, Am lip -] (with answer, retort)

Prevodi za leap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

leap v slovarju PONS

Prevodi za leap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za leap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

leap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文