leaves v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za leaves v slovarju angleščina»francoščina

leaves → leaf

glej tudi leaf

I.leaf <pl leaves [liːvz] > [Brit liːf, Am lif] SAMOST

1. leave (depart from):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

I.leave about GLAG [Brit liːv -, Am liv -], leave around GLAG (leave [sth] around)

leave go GLAG [Brit liːv -, Am liv -], leave hold GLAG usage critiqué

leaves v slovarju PONS

Prevodi za leaves v slovarju angleščina»francoščina

leaves Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文