lemons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lemons v slovarju angleščina»francoščina

II.lemon [Brit ˈlɛmən, Am ˈlɛmən] PRID (colour)

lemons v slovarju PONS

Prevodi za lemons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lemons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lemons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文