length v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za length v slovarju angleščina»francoščina

I.length [Brit lɛŋ(k)θ, lɛn(t)θ, Am lɛŋ(k)θ, lɛnth] SAMOST

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

3. length (piece, section):

glej tudi full-length

I.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRID

II.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRIS

I.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRID

II.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRIS

medium-length [Brit ˌmiːdɪəmˈlɛnθ, Am ˌmidiəmˈlɛŋ(k)θ] PRID

length v slovarju PONS

Prevodi za length v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za length v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

length Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

length iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文