lent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lent → lend

glej tudi lend

I.lend out GLAG [Brit lɛnd -, Am lɛnd -] (lend out [sth], lend [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za lent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lent v slovarju PONS

Prevodi za lent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文