let's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za let's v slovarju angleščina»francoščina

let's → let us

I.let1 <part prés letting, prét, part passé let> [Brit lɛt, Am lɛt] GLAG preh.

1. let (when making suggestion):

+ subj let's say (that)…

2. let (when expressing defiance or a command):

let y = 25 MAT
soit y = 25

3. let (allow):

let them have it! lit
let them have it! fig, inf (shoot)

glej tudi hindrance

III.let out GLAG [Brit lɛt -, Am lɛt -] (let [sth] out, let out [sth])

glej tudi college of advanced technology, CAT

glej tudi steam, hook

I.let through GLAG [Brit lɛt -, Am lɛt -] (let [sb] through, let through [sb])

II.let through GLAG [Brit lɛt -, Am lɛt -] (let [sth] through, let through [sth])

let's v slovarju PONS

Prevodi za let's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za let's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

let's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文