life v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za life v slovarju angleščina»francoščina

life <pl lives> [Brit lʌɪf, Am laɪf] SAMOST

1. life (as opposed to death):

vie ž

2. life (period from birth to death):

vie ž
à vie
viager/-ère

3. life (animation, vigour):

vie ž
put a bit of life into it inf

4. life (social activity, lifestyle):

vie ž

11. life ART:

get a life inf!

pro-life [Brit prəʊˈlʌɪf, Am proʊˈlaɪf] PRID

life v slovarju PONS

Prevodi za life v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

it's a hard life! iron inf

life Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

life iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

life iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za life v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文