lifestyle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lifestyle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.lifestyle [Brit ˈlʌɪfstʌɪl, Am ˈlaɪfˌstaɪl] SAMOST

II.lifestyle [Brit ˈlʌɪfstʌɪl, Am ˈlaɪfˌstaɪl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za lifestyle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lifestyle v slovarju PONS

lifestyle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文