lighting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lighting v slovarju angleščina»francoščina

lighting [Brit ˈlʌɪtɪŋ, Am ˈlaɪdɪŋ] SAMOST (gen)

lighting v slovarju PONS

Prevodi za lighting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lighting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lighting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lighting iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za lighting v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文