liked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za liked v slovarju angleščina»francoščina

well-liked [Brit wɛlˈlʌɪkt, Am ˌwɛlˈlaɪkt] PRID

1. like (in the same manner as):

2. like (similar to, resembling):

glej tudi bird-like, childlike

2. like (find to one's taste):

préférer X à Y

3. like:

5. like (wish):

trance-like [Brit ˈtrɑːnslʌɪk, Am ˈtrænsˌlaɪk] PRID

I.shell-like [Brit, Am ˈʃɛlˌlaɪk] SAMOST Brit inf, hum

like-minded [Brit lʌɪkˈmʌɪndɪd, Am ˈlaɪk ˈˌmaɪndɪd] PRID

liked v slovarju PONS

Prevodi za liked v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za liked v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

liked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文