likely v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za likely v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. likely (probable):

il y a peu de chances que
a likely story! iron
à d'autres! inf
a likely excuse! iron

II.likely [Brit ˈlʌɪkli, Am ˈlaɪkli] PRIS (probably)

Individual translation pairs

Prevodi za likely v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

likely v slovarju PONS

Prevodi za likely v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za likely v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

likely Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a likely story! iron
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文