lines v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lines v slovarju angleščina»francoščina

1. line:

2. line (row):

10. line TEL (connection):

12. line (in genealogy):

13. line (of text):

14. line (conformity):

16. line (stance):

lines v slovarju PONS

Prevodi za lines v slovarju angleščina»francoščina

lines Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lines iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

lines iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za lines v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文