lines: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lines: v slovarju angleščina»francoščina

1. line:

line ART
line SPORT (on pitch, court)
line MAT

2. line (row):

file ž (of de)

13. line (of text):

14. line (conformity):

lines: v slovarju PONS

Prevodi za lines: v slovarju angleščina»francoščina

lines: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to hand sb a line, to hand a line to sb pej inf

lines: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

lines: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文