lion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi beard

Prevodi za lion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lion v slovarju PONS

Prevodi za lion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文