lips v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lips v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. lip ANAT:

lip-read <prét, part passé lip-read [-red] > [Brit ˈlɪpriːd, Am ˈlɪprid] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za lips v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lips v slovarju PONS

Prevodi za lips v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za lips v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lips Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文