listens v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za listens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.listen [Brit ˈlɪs(ə)n, Am ˈlɪs(ə)n] SAMOST

listen out GLAG [Brit ˈlɪs(ə)n -, Am ˈlɪs(ə)n -]

listen up GLAG [Brit ˈlɪs(ə)n -, Am ˈlɪs(ə)n -] inf Am

Individual translation pairs

Prevodi za listens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

listens v slovarju PONS

Prevodi za listens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za listens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

listens Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文