long v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za long v slovarju angleščina»francoščina

I.long [Brit lɒŋ, Am lɔŋ, lɑŋ] SAMOST (syllable, signal)

1. long (lengthy, protracted):

2. long (in expressions of time):

3. long (in measuring):

20 m long

4. long (in expressions of distance):

1. long (a long time):

long v slovarju PONS

Prevodi za long v slovarju angleščina»francoščina

long Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文