longer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za longer v slovarju angleščina»francoščina

I.long [Brit lɒŋ, Am lɔŋ, lɑŋ] SAMOST (syllable, signal)

1. long (lengthy, protracted):

2. long (in expressions of time):

3. long (in measuring):

20 m long

4. long (in expressions of distance):

1. long (a long time):

longer v slovarju PONS

Prevodi za longer v slovarju angleščina»francoščina

longer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

longer iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文