looked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za looked v slovarju angleščina»francoščina

1. look (glance):

4. look (appearance):

air m
il a l'air sympa inf

1. look (gaze, stare):

1. look:

3. look (appear, seem):

+ subj it looks certain that

5. look:

‘tu as des ennuis?’ ‘à ton avis?’ iron

II.look to GLAG [Brit lʊk -, Am lʊk -] (look to [sth]) (pay attention)

looked v slovarju PONS

Prevodi za looked v slovarju angleščina»francoščina

looked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文