looks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za looks v slovarju angleščina»francoščina

1. look (glance):

4. look (appearance):

air m
il a l'air sympa inf

1. look (gaze, stare):

1. look:

3. look (appear, seem):

+ subj it looks certain that

5. look:

‘tu as des ennuis?’ ‘à ton avis?’ iron

look-in [Brit ˈlʊkɪn, Am ˈlʊk ˌɪn] SAMOST Brit

III.look up GLAG [Brit lʊk -, Am lʊk -] (look [sb/sth] up, look up [sb/sth])

looks v slovarju PONS

Prevodi za looks v slovarju angleščina»francoščina

looks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文