lorry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lorry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lorry <pl lorries> [Brit ˈlɒri, Am ˈlɔri, ˈlɑri] SAMOST Brit

Prevodi za lorry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lorry v slovarju PONS

Prevodi za lorry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lorry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lorry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文