lowest v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lowest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.low-down [Brit ˈləʊdaʊn, Am ˈloʊdaʊn] inf SAMOST

II.low-down [Brit ˈləʊdaʊn, Am ˈloʊdaʊn] inf PRID

low-key [Brit ləʊˈkiː, Am ˈloʊ ˈˌki] PRID

Prevodi za lowest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lowest v slovarju PONS

Prevodi za lowest v slovarju angleščina»francoščina

lowest Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lowest iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文