machines v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za machines v slovarju angleščina»francoščina

I.machine [Brit məˈʃiːn, Am məˈʃin] SAMOST

machines v slovarju PONS

Prevodi za machines v slovarju angleščina»francoščina

machines Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

machines iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文