makes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za makes v slovarju angleščina»francoščina

1. make (create):

faire B à partir de A

2. make (cause to be or become, render):

3. make (cause to do):

5. make (turn into):

III.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] GLAG nepreh.

2. make (move) → make after

glej tudi make for, make after, make towards

II.make out GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make out [sth], make [sth] out)

make-up [Brit ˈmeɪkʌp, Am ˈmeɪkˌəp] SAMOST

I.make at GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make at [sb])

I.make do GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make do)

II.make do GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make [sth] do)

II.make up GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make up [sth], make [sth] up)

I.make-believe SAMOST [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRID [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

I.make good GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make good)

II.make good GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make good [sth])

makes v slovarju PONS

Prevodi za makes v slovarju angleščina»francoščina

makes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文