managed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za managed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. manage (succeed):

2. manage (find possible):

Individual translation pairs

Prevodi za managed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

managed v slovarju PONS

Prevodi za managed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za managed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

managed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文