marry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.marry off GLAG [Brit ˈmari -, Am ˈmɛri -] (marry off [sb], marry [sb] off)

Individual translation pairs

Prevodi za marry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marry v slovarju PONS

Prevodi za marry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za marry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文