mean v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mean v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. mean (intend):

Greenwich Mean Time, GMT [Brit ɡrɛnɪtʃˈmiːntʌɪm, Am ˌɡrɛnɪtʃ ˈmin ˌtaɪm] SAMOST

Prevodi za mean v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mean v slovarju PONS

Prevodi za mean v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za mean v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mean Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文