means v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za means v slovarju angleščina»francoščina

I.means <pl means> [Brit miːnz, Am minz] SAMOST (way)

II.means [Brit miːnz, Am minz] SAMOST npl (resources)

glej tudi justify

2. mean (intend):

means v slovarju PONS

Prevodi za means v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za means v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

means Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

means iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文