media v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za media v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi medium

I.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] SAMOST

II.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] PRID

media v slovarju PONS

Prevodi za media v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za media v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

media Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

media iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

media iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文