member v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za member v slovarju angleščina»francoščina

1. member (of group, commission, committee, jury, family, organization):

employé/-e m/ž
auditeur/-trice m/ž
spectateur/-trice m/ž
passant/-e m/ž
spectateur/-trice m/ž

non-member [Brit nɒnˈmɛmbə, Am ˌnɑnˈmɛmbər] SAMOST

member v slovarju PONS

Prevodi za member v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za member v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

member Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

adhérent(e) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文