membership v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za membership v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

membership [Brit ˈmɛmbəʃɪp, Am ˈmɛmbərˌʃɪp] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za membership v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

membership v slovarju PONS

Prevodi za membership v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
possible candidat(e) m (ž)

Prevodi za membership v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

membership Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

possible candidat(e) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文